32%
قیمت اصلی 789/000 تومان بود.قیمت فعلی 539/000 تومان است.
20%
قیمت اصلی 3/685/000 تومان بود.قیمت فعلی 2/950/000 تومان است.