18%
قیمت اصلی 145/000 تومان بود.قیمت فعلی 119/000 تومان است.