30%
قیمت اصلی 359/000 تومان بود.قیمت فعلی 252/000 تومان است.