23%
قیمت اصلی 74/000 تومان بود.قیمت فعلی 57/000 تومان است.