13%
قیمت اصلی 457/700 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.