14%
قیمت اصلی 220/000 تومان بود.قیمت فعلی 189/000 تومان است.
19%
قیمت اصلی 220/000 تومان بود.قیمت فعلی 179/000 تومان است.