26%
قیمت اصلی 385/000 تومان بود.قیمت فعلی 285/000 تومان است.