13%
قیمت اصلی 79/000 تومان بود.قیمت فعلی 69/000 تومان است.