39%
قیمت اصلی 128/500 تومان بود.قیمت فعلی 79/000 تومان است.