20%
قیمت اصلی 1/607/500 تومان بود.قیمت فعلی 1/286/000 تومان است.