27%
قیمت اصلی 176/400 تومان بود.قیمت فعلی 129/000 تومان است.