21%
قیمت اصلی 758/400 تومان بود.قیمت فعلی 597/000 تومان است.