24%
قیمت اصلی 789/000 تومان بود.قیمت فعلی 599/000 تومان است.