12%
قیمت اصلی 39/900 تومان بود.قیمت فعلی 35/000 تومان است.