13%
قیمت اصلی 98/000 تومان بود.قیمت فعلی 85/000 تومان است.