59%
قیمت اصلی 412/000 تومان بود.قیمت فعلی 169/000 تومان است.
48%
قیمت اصلی 386/300 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.