2%
قیمت اصلی 68/300 تومان بود.قیمت فعلی 67/000 تومان است.