11%
قیمت اصلی 89/000 تومان بود.قیمت فعلی 79/000 تومان است.