12%
قیمت اصلی 419/000 تومان بود.قیمت فعلی 370/000 تومان است.