14%
قیمت اصلی 209/000 تومان بود.قیمت فعلی 179/000 تومان است.
24%
قیمت اصلی 198/000 تومان بود.قیمت فعلی 150/000 تومان است.