20%
قیمت اصلی 299/000 تومان بود.قیمت فعلی 239/000 تومان است.