26%
قیمت اصلی 250/000 تومان بود.قیمت فعلی 185/000 تومان است.