16%
قیمت اصلی 130/000 تومان بود.قیمت فعلی 109/000 تومان است.