20%
قیمت اصلی 99/000 تومان بود.قیمت فعلی 79/000 تومان است.