24%
قیمت اصلی 657/000 تومان بود.قیمت فعلی 499/000 تومان است.