27%
قیمت اصلی 275/000 تومان بود.قیمت فعلی 200/000 تومان است.