41%
قیمت اصلی 184/000 تومان بود.قیمت فعلی 109/000 تومان است.