29%
قیمت اصلی 3/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 2/379/000 تومان است.