30%
قیمت اصلی 265/000 تومان بود.قیمت فعلی 185/000 تومان است.