39%
قیمت اصلی 319/000 تومان بود.قیمت فعلی 195/000 تومان است.