24%
قیمت اصلی 130/000 تومان بود.قیمت فعلی 99/000 تومان است.