33%
قیمت اصلی 45/000 تومان بود.قیمت فعلی 30/000 تومان است.