26%
قیمت اصلی 235/000 تومان بود.قیمت فعلی 173/000 تومان است.