25%
قیمت اصلی 769/000 تومان بود.قیمت فعلی 579/000 تومان است.