16%
قیمت اصلی 695/000 تومان بود.قیمت فعلی 585/000 تومان است.