16%
قیمت اصلی 189/000 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.
20%
قیمت اصلی 235/000 تومان بود.قیمت فعلی 189/000 تومان است.