54%
قیمت اصلی 149/000 تومان بود.قیمت فعلی 69/000 تومان است.