28%
قیمت اصلی 442/400 تومان بود.قیمت فعلی 319/000 تومان است.