12%
قیمت اصلی 295/000 تومان بود.قیمت فعلی 259/000 تومان است.