16%
قیمت اصلی 226/000 تومان بود.قیمت فعلی 189/000 تومان است.