52%
قیمت اصلی 2/895/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/385/000 تومان است.