32%
قیمت اصلی 799/000 تومان بود.قیمت فعلی 543/000 تومان است.