37%
قیمت اصلی 635/000 تومان بود.قیمت فعلی 398/000 تومان است.
18%
قیمت اصلی 109/000 تومان بود.قیمت فعلی 89/000 تومان است.