11%
قیمت اصلی 895/000 تومان بود.قیمت فعلی 799/000 تومان است.