31%
قیمت اصلی 327/600 تومان بود.قیمت فعلی 225/000 تومان است.