18%
قیمت اصلی 485/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.