13%
قیمت اصلی 750/000 تومان بود.قیمت فعلی 649/000 تومان است.