10%
قیمت اصلی 434/000 تومان بود.قیمت فعلی 389/000 تومان است.
18%
قیمت اصلی 550/000 تومان بود.قیمت فعلی 449/000 تومان است.
12%
قیمت اصلی 429/000 تومان بود.قیمت فعلی 379/000 تومان است.
10%
قیمت اصلی 499/000 تومان بود.قیمت فعلی 449/000 تومان است.