12%
قیمت اصلی 429/000 تومان بود.قیمت فعلی 379/000 تومان است.