26%
قیمت اصلی 310/000 تومان بود.قیمت فعلی 229/000 تومان است.